Functionerings- en evaluatiegesprekken in non-profitorganisaties NIEUW

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 080290

Introductie

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de vooropgestelde resultaten is een permanente opgave voor elke leidinggevende. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van doelstellings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Als leidinggevende is het belangrijk om samen met uw medewerkers duidelijke doelstellingen af te spreken en regelmatig te reflecteren op de voortgang en de kwaliteit van hun werk.

Formele gesprekken met je medewerkers kunnen een krachtige motiverende hefboom betekenen, het creëert immers duidelijkheid betreffende de verwachtingen, de doelstellingen en de effectiviteit van bereikte resultaten. Het geeft medewerkers een antwoord op de vragen wat van hen verwacht wordt, hoe hun werk gepercipieerd en geëvalueerd wordt.

Bovendien biedt het aan leidinggevenden aangrijpingspunten om ook terugkoppeling te krijgen omtrent het eigen functioneren.

Omschrijving

Deze training is geschikt voor elke leidinggevende die functionerings- en evaluatiegesprekken moet voeren en die de basisvaardigheden onder de knie wil krijgen of aanscherpen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Voorkennis

Geen

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Theoretische uiteenzettingen (ondersteuning van powerpoint, flipchart)
 • Inoefenen van de vaardigheden in rollenspelen die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.
 • Leerpunten worden omgezet in een persoonlijk actieplan.
 • Deelnemers krijgen een kopie van de slides

Programma

Tijdens deze vormingsmodule maken deelnemers kennis met doelstellings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken als managementinstrument.

Ze leren het verschil tussen deze gesprekken kennen en verwerven inzicht in de achtergronden en technieken die men moet hanteren bij het voeren van deze gesprekken.

 • Kenmerken van doelstellings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Opstellen van SMART doelstellingen (vierstappenmodel)
 • Gespreksmodel voor het voeren van deze gesprekken.
 • Feedback geven en ontvangen. (aanleren en oefenen met drie feedbacktechnieken (DESC, GRET, STAR)
 • Objectiviteit bewaken om beoordelingsfouten tegen te gaan
 • Hanteren van weerstand en emoties.
 • Passend gebruik van het situationele leiderschapsmodel (deelnemers leren hun eigen voorkeurstijlen ontdekken)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 14/05/2019 09:30 12:30
dinsdag 14/05/2019 13:33 16:30
dinsdag 21/05/2019 09:30 12:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be