Duurzaam HR: de weg naar een performante en mensgerichte organisatie

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180555

Introductie

Duurzaam ondernemen, duurzaam gedrag is in. Vele organisaties bewandelen de weg naar een duurzame benadering van resultaten, medewerkers en maatschappelijke omgeving. HR kan zeker niet achterblijven op deze belangrijke trend naar een meer duurzame relatie met de medewerkers en de omgeving. Wat kunnen organisaties doen om meer actief in te spelen op deze nieuwe trend naar meer Performantie, People en Planet? Wat is de balans tussen Performantie, People en Planet? Hoe kunnen we vanuit HR een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam beleid binnen de organisatie? Kunnen we door een duurzaam HR het imago van onze organisatie opkrikken op de arbeidsmarkt (employer branding)?

Omschrijving

Het congres wil een antwoord formuleren op bovenstaande vragen.

 • Wat is de inhoud van een duurzaam HR?
 • Wat zegt de managementliteratuur en het wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van een duurzaam HR?
 • Welke goede praktijken bestaan er op dit moment om het domein van duurzaam HR?
 • Wat is de rol van HRM in het creëren van een unieke combinatie tussen Performantie (profit), People en Planet?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-medewerkers en HR-verantwoordelijken, directie, stafmedewerkers, diensthoofden, departementshoofden, leidinggevenden

2018-555-1-AfbeeldingInDeKijker.jpg
 • Peter Vandenbruaene, Learning Solution Manager, DG R&O, FOD Beleid en Ondersteuning
 • Prof. Dr. Robin Kramar, university of Notre Dame, Sydney, Australia
 • Prof. Alex Vanderstraeten, School for Social Profit and Public Management, Unversiteit Gent
 • Laurence Vanhée, Chief Happiness Officer @happyformance
 • Marc Verpoort, directeur HR AZ Groeninge, Kortrijk
 • Marianne Deseure, Financieel- en personeelsdirecteur Optima-T
 • Dr. Stefanie De Man, Head of Human Resources, WEA, Commonwealth War Graves Commission
 • Hendrik Bens, sr speltrainer De Aanstokerij
 • Micheline Leboeuf, Directeur HRD ONEM/RVA
 • Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, School voor Social Profit en Publiek Management;
 • Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement;
 • FOD BOSA, Brussel
 • Escala