Correct en vlot verloop van bestuursvergaderingen


Optimale bestuursvergaderingen verhogen de 'performantie' van uw vereniging.
Webinar Algemeen beleid en organisatie 190449

Introductie

Het bestuursorgaan heeft de sleutels van het vzw-beleid in handen. Van bestuurders wordt, terecht, een gedegen besluitvorming verwacht. Het correct en vlot verloop van de bestuursvergaderingen is daartoe een essentiële voorwaarde. Tijdens deze opleiding reikt Davy De Laeter van vzw-kliniek.be u de handvaten aan om hier werk van te maken. Er gaat ruime aandacht naar onder meer de formele, procedurele en organisationele aanpak voor de beraadslaging en besluitvorming van uw bestuursorgaan, gaande van de planning ervan over de bijeenkomst zelf tot de verslaggeving en openbaarmaking van de besluiten. Ook het belang van dergelijke goede 'vergaderhygiëne' in het licht van het beperken van het risico op bestuurdersaansprakelijkheid blijft niet onderbelicht.

Omschrijving

Ultiem leerdoel:

 • U slaagt er (nog) beter in te komen tot goed voorbereide bestuursvergaderingen met een geldige oproeping en goede afspraken rond hoe en wanneer agendapunten aan te brengen.
 • De vergaderingen verlopen vlot en volgens plan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is in de eerste plaats gericht op personen met volgende rollen binnen een vzw:

 • leden van het bestuursorgaan, in het bijzonder voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
 • dagelijks bestuur
 • directieleden
 • medewerkers van de vzw die deze organen administratief en/of juridisch ondersteunen

Methodologie

Deze vorming is een evenwichtige mix tussen theorie, praktijk en interactie.

De deelnemers kunnen ook tot een week vooraf aan de opleiding hun specifieke leervragen en uitdagingen indienen.

Programma

Het correct en vlot verloop van de bestuursvergaderingen.

Handvaten aan om hier werk van te maken.

Er gaat ruime aandacht naar onder meer:

 • de formele, procedurele en organisationele aanpak voor de beraadslaging en besluitvorming van uw bestuursorgaan,
 • gaande van de planning ervan over de bijeenkomst zelf tot de verslaggeving en openbaarmaking van de besluiten.
 • Ook het belang van dergelijke goede 'vergaderhygiëne' in het licht van het beperken van het risico op bestuurdersaansprakelijkheid blijft niet onderbelicht.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 06/06/2023 09:00 12:00
dinsdag 13/06/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 240,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Davy De Laeter is licentiaat in de rechten en bestuurder bij tal van verenigingen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek (www.vzw-kliniek.be) vele tientallen verenigingen dagelijks bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet. Hij adviseert vzw's onder meer met betrekking tot oprichting en ontbinding, het (her)schrijven van statuten, boekhouding en financiering, vrijwilligersstatuut, privacyregelgeving en auteursrecht. Als auteur schrijft hij over al deze thema's voor publicaties bij onder meer Kluwer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.