De boekhoudkundige verwerking van subsidies


Een practicum op de hele cyclus van de boekhoudkundige verwerking van subsidies.
Webinar Accountancy 200259

Introductie

U ontvangt als vzw subsidies. Hoe moeten deze op een correcte manier in de boekhouding verwerkt worden. Nogal wat vzw’s worstelen met de correcte boekhoudkundige verwerking ervan. Al te dikwijls worden die doodeenvoudig geboekt als opbrengst bij ontvangst op de bankrekening. Dit is een praktijk uit de eenvoudige of kasboekhouding die alleen financiële verrichtingen noteert. In een dubbele boekhouding, waarin ook en vooral economische verrichtingen worden verwerkt, moet dit enigszins anders.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Praktische kennis en inzicht om de beschreven complexe problematiek van subsidies in de praktijk te kunnen toepassen.

Omschrijving

In dit practicum bekijken we de hele cyclus van de subsidie: vanaf het moment dat de bevestiging wordt ontvangen dat er subsidie zal worden gegeven tot en met de finale afrekening met de subsidiënt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We richten ons hier tot fiscalisten, boekhouders, revisoren en financiële verantwoordelijken in vzw’s

Voorkennis

Voldoende boekhoudkundige basiskennis bezitten is vereist.

Methodologie

Vertrekkend vanuit praktijkoefeningen krijgt u van de docent  inzichten in de boekingen die bijdragen tot een goede verwerking van subsidies in uw boekhouding.

Programma

Bij de verwerking van de subsidie houden we rekening met een aantal belangrijke vragen:

  • Hoeveel heeft de subsidiënt op welk moment al betaald, en hoeveel onbetaald saldo staat nog open?
  • Hoeveel hebben we al besteed in functie van deze subsidie, en hoeveel moet nog worden uitgegeven?
  • Wordt de opbrengst geboekt in dezelfde periode (maand, kwartaal, semester) als die waarin de kosten werden gemaakt?
  • Hoe krijgen we zicht op de mate waarin subsidieprojecten congruent zijn met de ervoor opgestelde begroting? Is een analytische boekhouding daarbij noodzakelijk of kan het ook 'extra-comptabel'?
  • Hoe anticiperen we op de uiteindelijke afrekening met de subsidiënt?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.