De boekhouding en financiën van politiezones


Begrijp de werking van de boekhoudkundige en financiële processen binnen de politiezones.
Opleiding Accountancy 210688

Introductie

Waarin verschilt een boekhouding van een politiezone met deze van de overheid en van de profitsector?

Volgens de wet op de geïntegreerde politie (WGP) beschikt een politiezone over een belangrijke financiële onafhankelijkheid. Dit houdt in dat de politiezone een aparte begroting, een eigen jaarrekening en een financieel beheer moet opstellen dat los staat van de gemeente.

Bijgevolg wordt de begroting van de politie (sedert 2002) niet in de gemeentelijke boekhouding geïntegreerd en is de begroting van de politie een duidelijk afgescheiden beleidsdocument. Deze begroting wordt opgesteld volgend de bepalingen van de WGP en het Algemeen Reglement op de Politie Comptabiliteit: het ARPC.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in het boekhouden van een politiezone en u kunt de boekhoudregels toepassen. U kunt een begroting lezen en begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit.

Omschrijving

Welke principes gelden er voor het opstellen van de begroting?

Hoe zit het financieringsmechanisme in elkaar en welke federale toelagen kunnen verwerkt worden in de begroting? Welke functionele/economische codes zijn van toepassing voor het inboeken van inkomsten en uitgaven?

In deze opleiding verwerft u inzicht in het boekhouden van een politiezone en kunt u de boekhoudregels toepassen. U kunt een begroting lezen en u begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De financiële -en beleidsmedewerkers in een politiezone, toekomstige medewerkers (CaLog-personeel), aspirant CP’s/HCP’s (Ops-personeel) die te maken zullen hebben met de financiële en boekhoudkundige processen binnen een politiezone.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Programma

Module 1: De begroting

 • De wetgeving: welke + inhoud
 • De onderrichtingen van de Hogere Overheid (WGP)
 • Tools (begrotingsmodule, loonmotor (ssgpi), www.besafe.be, boekhoudprogramma)
 • De begroting

o definitie + principes

o stappenplan: van opmaak tot goedkeuring van de begroting/begrotingswijziging (cyclus) – intern werkdocument

o structuur begroting: begrotingsartikels (functionele/economische codes), gewone dienst, buitengewone dienst, uitgaven/ontvangsten, groepen,  overboekingen, resultaat

o de federale toelagen

o de gemeentelijke toelage

o integratie van de BBC – meerjarenplanning?

 • praktische voorbeelden en oefeningen
 • Met achteraf een vragenuurtje

 

Module 2: De begroting vervolg

 • Dagdagelijkse verrichtingen (4-ogen principe)

o uitgavencyclus: bestelbons, DV, facturen, AR, mandatenlijst, betaallijst, weddencyclus, boeken uittreksels, …

o ontvangstencyclus : CN’s, PLP, RSZ, B.S., GPI39decies, facturatie, onwaarden, …

 • De link tussen de budgettaire en de algemene boekhouding
 • Toezichthoudende overheid => kwartaalrapportage, goedgekeurde begroting (inputmodule)
 • Praktische voorbeelden en oefeningen
 • Met achteraf een vragenuurtje

 

Module 3:  De Jaarrekening

 • De wetgeving: welke?
 • De onderrichtingen van de Hogere Overheid (WGP)
 • Tools (boekhoudprogramma)
 • Stappenplan: van opmaak tot goedkeuring van de jaarrekening
 • De jaarrekening

o wat?

o begrotingsrekening

o samenvattende tabellen,

o balans

o RR

o T-formulier

o saldibalans

o mutatiestaat

o begin-& eindbalans

o leningslasten

o stand financiële rekeningen

o onwaarden,

o begrotingsresultaat

 • Opmaak van de jaarrekening
 • Toezichthoudende overheid => inputmodule
 • Praktische voorbeelden en oefeningen
 • 4-ogenprincipe => financiële processen: functiescheiding

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 07/12/2023 09:00 12:00
donderdag 07/12/2023 13:00 15:30
dinsdag 12/12/2023 09:00 12:00
dinsdag 12/12/2023 13:00 15:30
donderdag 14/12/2023 09:00 12:00
donderdag 14/12/2023 13:00 15:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.