De boekhouding en financiën van politiezones


Begrijp de werking van de boekhoudkundige en financiële processen binnen de politiezones.
Opleiding Accountancy 210688

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in het boekhouden van een politiezone en u kunt de boekhoudregels toepassen. U kunt een begroting lezen en begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit en waarin deze verschillen van de vennootschapsboekhouding.

Introductie

Waarin verschilt een boekhouding van een politiezone met deze van de overheid en van de profitsector?

Volgens de wet op de geïntegreerde politie (WGP) beschikt een politiezone over een belangrijke financiële onafhankelijkheid. Dit houdt in dat de politiezone een aparte begroting, een eigen rekening en een financieel beheer moet opstellen dat los staat van de gemeente. Bijgevolg wordt de begroting van de politie niet in de gemeentebegroting geïntegreerd en is de begroting van de politie een duidelijk afgescheiden beleidsdocument. Deze begroting wordt opgesteld volgens de bepalingen van de WGP en het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie: de ARPC.

Omschrijving

Welke principes gelden er voor het opstellen van de begroting en het houden van de boekhouding?

Hoe zit het financieringsmechanisme in elkaar en welke van deze financieringsmechanismen zitten er in de begroting? Welke economische codes zijn van toepassing voor het inboeken van inkomsten en uitgaven?

In deze opleiding verwerft u inzicht in het boekhouden van een politiezone en kunt u de boekhoudregels toepassen. U kunt een begroting lezen en begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit en waarin deze verschillen van de vennootschapsboekhouding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De financiële medewerkers in een politiezone, toekomstige medewerkers en bedienden die te maken hebben met de financiële en boekhoudkundige processen binnen een politiezone.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Programma

Deel 1

 • Wetgeving en omkadering van de financiële processen
 • De begroting en begrotingsregels

Deel 2

 • De principes en werking van een budgettaire boekhouding
 • Het dagelijks financieel beheer
 • De boekingsregels en het rekeningstelsel met de toepasselijke economische codes van inkomsten en uitgaven
 • De uitgavenprocedure
 • De ontvangstenprocedure

Deel 3

 • De jaarrekening: het model en opstellen van de rekening

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 26/04/2022 13:30 16:30
dinsdag 03/05/2022 13:30 16:30
dinsdag 10/05/2022 13:30 16:30
dinsdag 17/05/2022 13:30 16:30
dinsdag 24/05/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.