Wat is loopbaanbegeleiding?

U wordt, via persoonlijke gesprekken en oefeningen, ondersteund door uw coach bij het nemen van loopbaanbeslissingen. U ontdekt wat u kunt doen om uw loopbaan zelf actief te sturen. U leert hoe u uw competenties kan versterken of ontwikkelen. Zo versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt.
Tijdens deze gesprekken komt u tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat u kunt helpen en sturen om actie te ondernemen.

Loopbaanbegeleiding stap voor stap?

  • U bekijkt met uw loopbaanbegeleider wat uw loopbaandoel is. Wat motiveert u en welke jobs passen bij u? Via oefeningen en opdrachten krijgt u inzicht in uw competenties en wat u belangrijk of minder belangrijk vindt.
  • U stelt samen met uw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op. In uw plan geeft u aan welke stappen u moet ondernemen om uw loopbaandoel te bereiken.
  • U overloopt met uw loopbaanbegeleider hoe u de begeleiding hebt ervaren en of u nog iets moet bijsturen.

Wat mag u concreet verwachten?

Heeft u een afspraak gemaakt met een loopbaancentrum? Dan vindt er eerst een gesprek plaats dat vrijblijvend en gratis is en niet meetelt als loopbaanbegeleiding.
Dit eerste gesprek is erg belangrijk omdat u zo kan inschatten of het centrum en de loopbaanbegeleider al dan niet bij u past.
Is er een klik, dan gaan we concreet aan de slag met uw loopbaanvraag. Via oefeningen en gesprekken. Gaandeweg leert u het verworven inzicht om te zetten in concrete acties.

Heeft u na het beëindigen van uw loopbaanbegeleiding nog een vraag over uw persoonlijk ontwikkelingsplan? Tot 12 maanden na uw loopbaanbegeleiding kunt u terecht bij uw begeleiding voor een gratis nazorggesprek. Dit contact kan zowel face-to-face, telefonisch als via mail verlopen.

Wie komt in aanmerking?

  • U woont in Vlaanderen of Brussel.
  • U werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
  • U werkte in de laatste 2 jaar minimum 1 jaar als werknemer of zelfstandige.
  • U volgde de voorbije 6 jaar nog geen of slechts 4 uur loopbaanbegeleiding.

Wat kost het?

U heeft elke 6 jaar recht op 8 uur loopbaanbegeleiding. Volgt u de loopbaanbegeleiding bij een erkend centrum, dan kunt u de begeleiding betalen met loopbaancheques.
Een loopbaancheque kost € 40 en geeft recht op 4 uur loopbaanbegeleiding.
Deze 4 uur hoeft u niet na elkaar op te nemen.

Hoe vraagt u loopbaancheques aan?

Neem contact op met Joke Six.

Loopbaancheque