Waarom kiezen voor in-house? 

 • een programma volledig op maat van uw specifieke vragen en noden
 • bij u ter plaatse of via live webinar (Teams/Zoom) door ons gefaciliteerd
 • financieel voordeliger vanaf 6 deelnemers

In-house opleiding Overheidsopdrachten: knelpunten en geschillen bij uitvoering

Omschrijving

Bij de uitvoering van overheidsopdrachten zijn er heel wat zaken die kunnen foutlopen en/of waaromtrent discussies of geschillen kunnen ontstaan tussen partijen. Denken we maar aan discussies inzake betalingen, wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, onderbreking der werken, …

De oplossing voor dergelijke problemen tijdens de uitvoeringfase is vaak te vinden in de wetgeving zelf. Een goede kennis van de actuele wetgeving en de algemene uitvoeringsregels laat toe om zo veel mogelijk te anticiperen op mogelijke twistpunten, zodat geschillen worden vermeden. Daarnaast is het belangrijk te weten welke middelen de aanbestedende overheid ter beschikking staan met het oog op onmiddellijk indijken van probleemsituaties die zich zouden voordoen.

Onderstaande aspecten alsook uw eigen vragen en ervaringen worden uitgediept in deze gerichte bijscholing zodat u in de toekomst maximaal problemen kan vermijden

Met die doelstelling is deze gerichte bijscholing ontwikkeld, waarin deze problematieken worden uitgediept.

Programma

 • Structuur en toepasselijkheid van het KB uitvoering
  • Algemene en specifieke voorwaarden
  • Contractueel bindende documenten
 • Waar zijn geschillen mogelijk?
  • Wijziging van de opdracht door de aanbestedende overheid
  • Betaling - verwijlintresten
  • Onderbreking of vertraging van de opdracht
   • Oorzaken
   • Rechten en plichten der partijen
  • Uitvoeringsmodaliteiten
   • Aanvang der werken
   • Voorziene en onvoorziene omstandigheden
   • Uitvoeringstermijnen
   • Hoeveelheden
  • Oplevering en bezwaren
 • Sanctiemogelijkheden in hoofde van de aanbestedende overheid
 • Wat te voorzien in bestekken
 • Tips & tricks om zowel proactief als tijdens de uitvoering geschillen zoveel mogelijk te vermijden

Duur

Bovenstaand programma is een menu. U kiest de elementen die u interesseren en kan dit ook nog aanvullen met eigen vragen. De meeste organisaties opteren voor een opleiding van 4 of 6 uur.
Dit kan bij u ter plaatse op één dag georganiseerd worden, maar kan bvb. ook online gegeven worden in modules van 2 uur gespreid over meerdere dagen.

Prijs

4 uur: € 650 per opleidingsgroep
6 uur: € 995 per opleidingsgroep

Exclusief verplaatsingskosten indien van toepassing.

Onze prijzen zijn onafhankelijk van het aantal deelnemers. Uw kost per deelnemer daalt dus gradueel naarmate de groep groter wordt. Vanaf 6 deelnemers is een inhouse opleiding sowieso voordeliger dan een formule via ons open aanbod. Eventueel kunt u voor deze opleiding ook medewerkers van omliggende of gelinkte aanbestedende overheden uitnodigen en de kosten pro rata verdelen.

Formules van kortere of langere duur zijn mogelijk indien bepaalde onderdelen meer of net minder relevant zijn en (niet) uitgediept moeten worden.

Contact

Nick Mouton | 0486 31 81 01