HR & Skills

In de publieke sector en non- & social profit is de professionalisering reeds een ruime tijd aan de gang. Professioneel management en goed opgeleide medewerkers zijn een absolute noodzaak geworden voor een duurzame en kwalitatieve werking

In de werking van deze sectoren gelden uiteraard een aantal algemene principes en er zijn een aantal eigenheden die voortvloeien uit de specifieke missie, de organisatiecultuur, het wetgevend kader, etc. waarmee er rekening moet gehouden worden. Er is dus een grote nood aan toegepaste opleidingen

Ook wat betreft HR, leiding geven & coaching, sociale wetgeving & payroll en skills biedt Escala verschillende toegepaste opleidingen aan. 

Leiding geven is principieel anders dan uitvoerend werk. Het 'doen' besteedt u uit aan anderen. Dit betekent dat u meer invloed krijgt op anderen. U bepaalt immers wat er dient te gebeuren.

Tegelijkertijd hebt u minder invloed op het resultaat dan wanneer u het zelf zou doen. U bent voor een stuk afhankelijk van uw medewerkerts en dit maakt uw taak er niet gemakkelijker op. U moet medewerkers laten samenwerken. Van u wordt verwacht dat u uw medewerkers gemotiveerd houdt. U moet moeilijke gesprekken voeren, taken delegeren en mensen aanspreken op fouten die ze maken. 

Of u een nieuwe leidinggevende bent die zich wil verdiepen in uw nieuwe leidersrol, of u al wat tijd op de teller heeft,  één van onze opleidingen kan u zeker nieuwe nuttige inzichten of kennis verschaffen. 

Als HR-verantwoordelijke of HR-medewerker heeft u een functie die én veelzijdig én inhoudelijk zeer divers is. Iedereen verwacht van u uitgebreide én praktische kennis over personeelsbeleid, payroll én sociale wetgeving. Nochtans is niets evident gezien de uitgebreidheid van de deelexpertisen en de sociaalwettelijke actualiteit die zeer frequent wijzigt. Toch verwachten directie en medewerkers van u een vlug en correct antwoord, tot in de details.

Onze opleidingen rond sociale wetgeving en payroll kunnen u zeker verder helpen.