23 feb

VZW-studiedag @Hasselt

Event Wetgeving #210462

Voor de vierde keer organiseert Escala haar VZW-studiedag. De vorige edities mochten we heel wat deelnemers verwelkomen uit de zorgsector, het onderwijsveld, het sociaal-cultureel werk, het sportveld, enzovoort. Gaande van lokale vzw's met een stevige werking en een uitgebreide ploeg vrijwilligers tot grote vzw's in de zorg en het onderwijs met vele tientallen tot honderden medewerkers. Allen erop uit om het bestuur, de werking en het beleid van hun vzw of vzw's verder te versterken.

Met deze studiedag biedt Escala in samenwerking met Procura vzw opnieuw inspiratie, expertise en concrete handvaten aan bestuurders, directie, staf en leidinggevenden.

Zowel qua governance als op inhoudelijk, juridisch als fiscaal vlak.

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren kracht.

Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met collega's inspiratie op te doen om uw organisatie te versterken en de banden aan te halen in een aangenaam kader.

Woensdag 23 februari

09:30 u
Extra subsidies voor uw werking. Is het sop de kolen waard? Een wegwijzer om eraan te beginnen

Subsidies kunnen vaak een makkelijke manier zijn om nieuwe projecten op gang te trekken of extra inkomsten en draagkracht te genereren voor iedere organisatie. Toch laten veel organisaties nog regelmatig kansen liggen om kleine of grote subsidieprojecten in te dienen en goedgekeurd te krijgen. Het subsidielandschap is immers zeer groot en divers. En vaak is het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Toch schuilen er vanuit de werkervaring van de spreker voor elke organisatie mogelijkheden op Europees, Vlaams, provinciaal, ... niveau. Toch merken we dat het efficiënt zoeken naar en het effectief aanvragen van dit soort subsidies vaak moeilijk blijft voor heel wat vzw's.

In dit onderdeel nemen we u mee doorheen het subsidielandschap en proberen we aan de hand van concrete illustraties, handvaten en tips meer inzicht te geven in het efficiënt en effectief omgaan met subsidies binnen uw organisatie. We geven aantal concrete voorbeelden en opportuniteiten mee uit de non-profitsector en en schetsen voor-, nadelen en potentiële valkuilen van een dynamisch intern subsidiebeheer.

Spreker: Dhr. Glenn Weyers

Begroting & begrotingscontrole: onaangename verrassingen vermijden met een solide basis

Sylvia Thienpont

GDPR, privacy en informatieveiligheid: handvaten en aandachtspunten nu het stof gaan liggen is.

Maarten Verhaeghe

13:15 u
Continu verbeteren: klantgerichtheid in de 'non-profit'

In deze workshop behandelen we twee perspectieven: dat van uw medewerkers en dat van uw klanten. (1) wanneer worden wij, in de perceptie van uw bezoekers, patiënten, leerlingen en hun ouders ... ervaren als "klantgericht"? Hoe verwerven onze medewerkers de basishouding hiertoe? en (2) "Onze patiënten (bezoekers, bewoners, leerlingen en hun ouders, ...) beseffen niet wat we allemaal voor hen doen!" Het is één van mogelijke verzuchtingen van uw medewerkers, die hun uiterste best doen. Hoe deze patiënten (bezoekers, enz.) doen evolueren naar bewust tevreden en enthousiaste gebruikers van uw diensten en voorzieningen?

Spreker: Dhr. Guido Junius

Crowdfunding als vzw

Uit een recente grondige studie rond crowdfunding komen belangrijke conclusies naar voren, ook voor de non-profit.

Zes belangrijke domeinen worden hier toegelicht met voorbeelden en/of cijfers: de crowdfundingspelers en volumes, de gratis platformen, de publieke platformen, participatieplatformen, geïntegreerde toepassingen en vrijwilligersplatformen.

Spreker: Dhr. Dirk Coeckelbergh

Vrijwilligerswerk: maatschappelijke tendenzen

Vrijwilligerswerk is alomtegenwoordig maar staat soms ook onder druk. Tijdens deze sessie gaat aandacht naar enkele maatschappelijke tendenzen die het vrijwilligerswerk anno 2021 beïnvloeden. Organisaties die hier zicht op hebben, kunnen op de best mogelijke manier het vrijwilligerswerk zuiver houden. Vrijwilligers kunnen er enkel wel bij varen.

Spreker: Prof. Tom Lemahieu, Howest

Actua BTW voor de VZW

Wat beweegt er aan relevante zaken voor de VZW's op BTW-vlak?

Spreker: Dhr. Stefan Ruysschaert, adviseur FOD Financiën, prof. UGent, auteur van diverse publicaties rond BTW

15:00 u
Continu verbeteren: verdere stappen naar professioneler en dynamischer besturen

Frank Cuyt

Doorrekenen van kosten

Spreker: Dhr. Filip Descheemaeker

Interne communicatie

Is er in uw organisatie te weinig interne communicatie of net te veel? Hoe, heel concreet, inefficiënte en geldverslindende interne communicatie detecteren? En HOE er iets concreets aan doen? Welke nieuwe technieken kunnen er ingezet worden? Hoe als directie of HR méér zijn dan een "nieuwsbrief?"

Spreker: Dhr. Guido Junius

Integriteitsbeleid in een vzw

Integriteitsbeleid wordt vaak complex genoemd ... het wordt vooral vaak complex gemaakt.

U krijgt hier een eenvoudige kerndefinitie en een eenvoudig kader voor afweging.

We oefenen het in tijdens de sessie in zodat u gepokt en gemazeld de deur uit gaat nadien.

Spreker: Dhr. Dirk Coeckelbergh

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 23/02/2022 09:00 12:30
woensdag 23/02/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • beweging.net Limburg
  • Mgr. Broekxplein 6
  • 3500 Hasselt
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Publieke sector & social profit: 180 euro excl. btw

Korting vanaf 3 deelnemers

Overige deelnemers: 280 euro excl. btw

Glenn Weyers

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies.

Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij jarenlang directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. Momenteel is hij projectmanager Europese projecten bij Thomas More. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht is.

Sylvia Thienpont

Accountant-Belastingconsulent IAB. Product Manager social profit - SBB Accountants & Adviseurs en vertrouwde en gewaardeerde docent bij Escala voor diverse fiscale opleidingen gericht naar de publieke sector en de social profit.

Guido Junius

Guido Junius' motto is "geen poespas, wel kristalheldere aanbevelingen met wetenschappelijke onderbouw en eerder bewezen en aantoonbare resultaten". Zijn aanpak is zeer geschikt voor dienstverleners en managers die zichzelf en hun aanpak in vraag durven te stellen en iets nieuws wensen uit te testen.

Dirk Coeckelbergh

Dirk AJ Coeckelbergh is een geboren professionele duizendpoot. Hij studeerde vanuit een oogpunt van multidisciplinariteit Rechtsgeleerdheid (KUL), Politieke en Sociale Wetenschappen (KUL), Innovatieve Marketing (KHL), Cultuurmanagemement (UAMS), Burn-out Coaching (HRD), Generieke Professionele Coaching (Systo), Vredeseducatie (UCSIA) en Zomerschool Filosofie I (KULeuven).

Actueel is hij (multidisciplinair) onafhankelijk consultant-researcher-trainer-lesgever-bestuurder-coach. Zijn klantenkring zijn coöperaties, vzw's, kmo's, overheid, andere professionele toeleveranciers zoals advocaten-, advies- en boekhoudkantoren, vormingsintellingen en financiële actoren zoals banken en distributeurs.

Hij werkte mee aan of schreef zelf meer dan 50 boeken in drie talen. Zijn laatste werken zijn (al dan niet met co-auteurs) in de volgende variatie van disciplines:

- Aansprakelijkheidsrecht: Aansprakelijkheid in ondernemingen (Story, 2021).

- Ethiek & moraal: Ethisch beleggen is voor iedereen (Lannoo Campus, 2016).

- Financiën & innovatie: Don't f*ck but fund the crowd - Praktijkboek crowdfunding (Lannoo Campus, 2021).

- Financiën & non-profit: De vzw & financiering (Intersentia, 2021), Praktijkboek non-profit crowdfunding (Garant, 2016).

- (Para-)medische wetenschap: Weg met stress & burn-out (Gompel & Scavina, 2019).

- Vennootschapsrecht: Praktijkboek Vennootschap met sociaal oogmerk (Wolters, 2016).

- Verenigingsrecht: Praktijkboek VZW (Gompel & Scavina, 2019).

- Vredeswetenschappen: Vredeswijzer 2 (Gompel & Svacina, 2019).

- Zelfzorg & zelfmanagement: Réussir son rebond (Edipro, 2020).

Tom Lemahieu

Tom Lemahieu is lector sociaal-cultureel werk aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, en voorzitter van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hij is daarnaast lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en bestuurder in verschillende (sociaal-)culturele organisaties.

Stefan Ruysschaert

Adviseur FOD Financiën & professor UGent

Frank Cuyt

Frank Cuyt is gepokt en gemazeld in zorg en welzijn. Believer van het non-profitmodel. Ontwikkelaar van het welzijnsgericht ondernemen. Vandaag actief als coach en bestuurder in professionele zorg- en welzijnsorganisaties. Verbonden aan Procura, kenniscentrum social profit en sociale economie. Voormalig algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond

Filip De Scheemaeker

BTW-adviseur SBB