17 nov

VZW-studiedag 2022 @Gent

Event Wetgeving #220453

Voor de vierde keer organiseert Escala haar VZW-studiedag.

Zowel uit de zorgsector, het onderwijsveld, het sociaal-cultureel werk, de sportwereld, enzovoort mochten we de vorige edities heel wat deelnemers verwelkomen. Gaande van lokale vzw's met een stevige werking en een uitgebreide ploeg vrijwilligers tot grote vzw's in de zorg en het onderwijs met vele tientallen tot honderden medewerkers.

Onze studiedag is de trefdag voor al wie erop uit is om het bestuur, de werking en het beleid van hun vzw of vzw's verder te versterken. Met deze studiedag biedt Escala in samenwerking met Procura vzw opnieuw inspiratie, expertise en concrete handvaten aan bestuurders, directie, staf en leidinggevenden.

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren kracht.

Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met collega's inspiratie op te doen om uw organisatie te versterken en de banden aan te halen in een aangenaam kader. Verzorgde lunch en catering inbegrepen.

Deelnemers anders dan overheden, social profit of vzw betalen €270 per persoon.

Deelnemers die lid zijn van Procura schrijven in via info@procura.be aan €145 per persoon.

Donderdag 17 november

09:30 u
Extra subsidies voor uw werking. Is het sop de kolen waard? Een wegwijzer om eraan te beginnen

Subsidies kunnen vaak een makkelijke manier zijn om nieuwe projecten op gang te trekken of extra inkomsten en draagkracht te genereren voor iedere organisatie. Toch laten veel organisaties nog regelmatig kansen liggen om kleine of grote subsidieprojecten in te dienen en goedgekeurd te krijgen. Het subsidielandschap is immers zeer groot en divers. En vaak is het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Toch schuilen er vanuit de werkervaring van de spreker voor elke organisatie mogelijkheden op Europees, Vlaams, provinciaal, ... niveau. Toch merken we dat het efficiënt zoeken naar en het effectief aanvragen van dit soort subsidies vaak moeilijk blijft voor heel wat vzw's.

In dit onderdeel nemen we u mee doorheen het subsidielandschap en proberen we aan de hand van concrete illustraties, handvaten en tips meer inzicht te geven in het efficiënt en effectief omgaan met subsidies binnen uw organisatie. We geven aantal concrete voorbeelden en opportuniteiten mee uit de non-profitsector en en schetsen voor-, nadelen en potentiële valkuilen van een dynamisch intern subsidiebeheer.

Spreker: Dhr. Glenn Weyers

Begroting & begrotingscontrole: onaangename verrassingen vermijden met een solide basis

Spreker: Mevr. Sylvia Thienpont, SBB

13:15 u
Crowdfunding als vzw

Spreker: Dhr. Dirk Coeckelbergh

Vrijwilligerswerk: maatschappelijke tendenzen

Vrijwilligerswerk is alomtegenwoordig maar staat soms ook onder druk. Tijdens deze sessie gaat aandacht naar enkele maatschappelijke tendenzen die het vrijwilligerswerk anno 2021 beïnvloeden. Organisaties die hier zicht op hebben, kunnen op de best mogelijke manier het vrijwilligerswerk zuiver houden. Vrijwilligers kunnen er enkel wel bij varen.

Spreker: Prof. Tom Lemahieu, Howest

15:00 u
Continu verbeteren: verdere stappen naar professioneler en dynamischer besturen

Spreker: Mevr. Margot Cloet, bestuurder Zorgnet-Icuro

Doorrekenen van kosten

Spreker: Dhr. Filip Descheemaeker, SBB

Glenn Weyers

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies.

Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij jarenlang directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. Momenteel is hij projectmanager Europese projecten bij Thomas More. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht is.

Sylvia Thienpont

Sylvia Thienpont is Gecertificeerd fiscaal accountant ITAA en Business Manager social profit bij SBB Accountants & Adviseurs. Na een loopbaan in de social profit begeleidt ze vanuit haar functie bij SBB al meer dan 10 jaar organisaties op beleidsmatig, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ze volgt zowel intern als extern de ontwikkelingen binnen de sector op de voet.

Dirk Coeckelbergh

Dirk AJ Coeckelbergh is een geboren professionele duizendpoot. Hij studeerde vanuit een oogpunt van multidisciplinariteit Rechtsgeleerdheid (KUL), Politieke en Sociale Wetenschappen (KUL), Innovatieve Marketing (KHL), Cultuurmanagemement (UAMS), Burn-out Coaching (HRD), Generieke Professionele Coaching (Systo), Vredeseducatie (UCSIA) en Zomerschool Filosofie I (KULeuven).

Actueel is hij (multidisciplinair) onafhankelijk consultant-researcher-trainer-lesgever-bestuurder-coach. Zijn klantenkring zijn coöperaties, vzw's, kmo's, overheid, andere professionele toeleveranciers zoals advocaten-, advies- en boekhoudkantoren, vormingsintellingen en financiële actoren zoals banken en distributeurs.

Hij werkte mee aan of schreef zelf meer dan 50 boeken in drie talen. Zijn laatste werken zijn (al dan niet met co-auteurs) in de volgende variatie van disciplines:

- Aansprakelijkheidsrecht: Aansprakelijkheid in ondernemingen (Story, 2021).

- Ethiek & moraal: Ethisch beleggen is voor iedereen (Lannoo Campus, 2016).

- Financiën & innovatie: Don't f*ck but fund the crowd - Praktijkboek crowdfunding (Lannoo Campus, 2021).

- Financiën & non-profit: De vzw & financiering (Intersentia, 2021), Praktijkboek non-profit crowdfunding (Garant, 2016).

- (Para-)medische wetenschap: Weg met stress & burn-out (Gompel & Scavina, 2019).

- Vennootschapsrecht: Praktijkboek Vennootschap met sociaal oogmerk (Wolters, 2016).

- Verenigingsrecht: Praktijkboek VZW (Gompel & Scavina, 2019).

- Vredeswetenschappen: Vredeswijzer 2 (Gompel & Svacina, 2019).

- Zelfzorg & zelfmanagement: Réussir son rebond (Edipro, 2020).

Tom Lemahieu

Tom Lemahieu is lector sociaal-cultureel werk aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, en voorzitter van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hij is daarnaast lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en bestuurder in verschillende (sociaal-)culturele organisaties.

Filip De Scheemaeker

BTW-adviseur SBB