22 nov

Vzw-studiedag 2019

Event Financiën en verzekeringen #160473

De duizenden vzw's die in Vlaanderen actief zijn op het vlak van zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, ... betekenen een enorme verrijking voor onze samenleving. Met deze studiedag biedt Escala in samenwerking met Procura vzw inspiratie, expertise en concrete handvaten aan de bestuurders die betrokken zijn bij het beleid van die vzw's. In mei 2019 organiseerden we deze studiedag een eerste keer in onze campus te Brugge en omwille van het grote succes hernemen we deze graag.

Bepaalde bestuurders die actief betrokken zijn bij het beleid van vzw's hebben vanuit hun professionele activiteiten of ervaring al heel wat ervaring en kennis omtrent het reilen en zeilen van een vzw. Maar ook dan is het steeds bijblijven en blijft ook ervaringsuitwisseling een meerwaarde. Anderen zijn enkel in hun vrije tijd actief in een vzw en dan is het niet altijd evident om alle expertise in huis te hebben of bijvoorbeeld te beoordelen of alles correct verloopt en om eventuele oplossingen te vinden voor een stroef lopende bestuurswerking.

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren bestuurder. Hieronder begrijpen we al wie actief betrokken is bij het bestuur of beleid van de vzw: zowel bestuurders en directieleden van de grote of kleine vzw's als actieve vrijwilligers in kleine vzw's. Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met collega's inspiratie op te doen voor uw organisatie en de banden aan te halen in een aangenaam kader.

Vrijdag 22 november

09:15 u
Actua: het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen toegepast voor VZW's

Sprekers:

Mevr. Filiz Korkmazer, raadgeefster economisch recht kabinet Geens &

Dhr. Jeroen Leaerts, coördinator Procura

Financiële gezondheid van VZW's

Hoe de financiële gezondheid van uw VZW inschatten?

De financiële gezondheid van uw VZW inschatten verschilt (grondig) met de traditionele analysetechnieken van een vennootschap. In deze sessie maakt u kennis met de diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van uw VZW door te lichten.

De aandacht wordt o.a. gevestigd op:

 • valkuilen bij de analyse van de financiële informatie
 • primaire aandachtspunten voor bestuurders bij de analyse van financiële kengetallen
 • controle van het (netto) werkkapitaal
 • financiële knelpunten en interne knipperlichten

U krijgt een duidelijk antwoord op uw vragen en:

 • u vergroot uw inzicht in de financiële gegevens van uw organisatie
 • u verbetert u vaardigheden in het omgaan met financiële informatie

Deze sesie is gericht naar bestuurders, directie en stafmedewerkers die niet dagelijks betrokken zijn bij de financiële werking van hun organisatie, maar wel over de nodige inzichten dienen te beschikken vanuit hun controlefunctie als bestuurder en/of strategisch oogpunt.

Spreker: mevr. Sylvia Thienpont, Senior consultant social profit, coördinator social profit nationaal & accountant-belastingconsulant IAB, SBB Accountants & Adviseurs

13:00 u
Aansprakelijkheid en verzekeringen

De impact van de nieuwe ondernemingswet op de aansprakelijkheid van de bestuurders en de verzekerbaarheid daarvan.

Spreker:

Dhr. Gust Luyckx, Manager Vanbreda Risks&Benefits. Jurist van opleiding, sinds 1993 actief in de verzekeringssector, 25 jaar bij Belfius verzekeringen, op het einde als manager van de dienst underwriting arbeidsongevallen en aansprakelijkheid, dienst schade arbeidsongevallen en dienst preventie. Sinds 2019 actief bij Van Breda Risk & Benefits als accountmanager social profit & public

VZW's en BTW

Vzw's zijn niet steeds vrijgesteld van btw. Ze zijn gemengde btw-belastingplichtige. Dit heeft gevolgen op het recht op aftrek van de btw.

De reikwijdte van de vrijstellingen wordt hierbij geanalyseerd. Wat is vrijgesteld en wat niet? Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die van toepassing zijn voor vzw's actief in de sociale, culturele en sportieve sector.

Spreker: Prof. Stefan Ruysschaert

Stefan is adviseur bij de FOD Financiën en professor aan de UGent. Zijn interessesfeer situeert zich in het bijzonder in de btw-plicht van vzw's en openbare besturen. Hij publiceerde reeds verschillende boeken en talrijke artikelen aangaande deze materie.

Conflicten in besturen

Zonder wrijving geen glans

Elke organisatie kent conflicten, ook in de Raad van Bestuur. Sommigen spelen zich heel onderhuids af, anderen zijn zeer zichtbaar. Conflicten zijn ... lastig, vermoeiend, stresserend, moeilijk. Maar conflicten zijn ook normaal, nodig, doen ons groeien, houden ons scherp. Op voorwaarde dat we er constructief mee omgaan.

Onuitgesproken en onopgeloste conflicten in een Raad van Bestuur zijn een bron van energieverlies. Niet alleen voor de bestuursleden, maar ook voor de organisatie en haar medewerkers. Het risico dat waardevolle bestuursleden de organisatie verlaten is dan ook reëel.

In een conflict zijn alle betrokkenen verantwoordelijk voor het conflict en de oplossing ervan. Het heeft geen zin te zoeken naar dé oorzaak of dé schuldige. Je zal dé oorzaak nooit vinden en bovendien heeft iedereen een aandeel. Veel interessanter om ons over te buigen is: wat doen wij in onze Raad van Bestuur dat hier gebeurt wat er gebeurt? En hoe kunnen we dit conflict aangrijpen als een kans om als Raad van Bestuur te groeien?

In deze workshop leer je:

 • hoe conflicten ontstaan, in stand worden gehouden en escaleren
 • de fases in een conflictescalatie te onderscheiden
 • wat je in elke fase kan doen om het conflict om te buigen naar iets constructiefs
 • hoe je conflicten kan voorkomen
 • hoe onderliggende belangen een oplossing in de weg kunnen staan
 • waarom het belangrijk is een gezamenlijke visie op conflicten te ontwikkelen

Spreker: Mevr. Inge Singulé

Mevr. Inge Singulé verzorgde ook vorig jaar deze topic op de VZW-studiedag tot grote tevredenheid van de deelnemers. Wij hielden er dan ook aan om dit topic opnieuw te vragen voor deze studiedag. Inge Singulé coacht en traint werknemers, leidinggevenden, coaches, teams en organisaties in de non-profit in hun ontwikkeling. Zij heeft heel wat ervaring in de zorgsector in het bijzonder en de social-profit in het algemeen. Vanuit haar expertise in conflictcoaching neemt zij niet over, maar legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap voor het conflict en de oplossing ervan bij de betrokkenen. Zodat zij opnieuw open communiceren en vlot samenwerken en zich (terug) kunnen focussen op de essentie van hun werk. http://procescoaching.be/wie/

14:50 u
Samenwerking tussen VZW's

We stellen in de praktijk meer en meer een tendens naar schaalvergroting in de non-profitsector vast. In deze workshop wordt op praktische wijze ingegaan op de verschillende manieren waarop vzw's samenwerkingsverbanden kunnen aangaan, wat de aandachtspunten en valkuilen zijn en hoe e.e.a. in de praktijk uitgewerkt kan worden om van een samenwerking een succes te maken.

Spreker: mevr. Sylvia Thienpont, Senior consultant social profit, coördinator social profit nationaal & accountant-belastingconsulant IAB, SBB Accountants & Adviseurs

Onkosten en vergoedingen binnen uw vzw: wat kan en wat is nieuw?

De werking van uw VZW draait op de inspanningen van vele actoren. De vergoeding voor de door hun geleverde inspanningen ten behoeve van uw VZW kunnen verschillende vormen aannemen, en zijn in de praktijk aan verschillende fiscale regimes onderhevig.

Tijdens deze sessie wordt de aandacht gevestigd op de toelaatbare alsook de recent uitgebreide vergoedingswijzen voor de verschillende actoren binnen uw VZW (bestuursleden, vrijwilligers, incl. een aantal nieuwe en bijzondere types voor personeelsleden, ...) en welke de formaliteiten zijn waaraan uw VZW in dit verband dient te voldoen.

Deze sessie is gericht naar bestuurders, directie en stafmedewerkers die betrokken zij bij de operationele en financiële werking van de VZW.

Spreker: mevr. Annette Philips, senior consultant social profit & regioverantwoordelijke social profit Limburg, SBB Accountants & Adviseurs

Good governance bestuursorganen

Hoe kan u als bestuurders of directeur een goede bestuurswerking bevorderen? In deze sessie gaan we concreet aan de slag rond het concept "goed bestuur". Aspecten die aan bod komen zijn de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering, rotatie van bestuurders, het belang van goed leiderschap en de nood aan een duidelijke visie. Naast theoretische inzichten wordt er vertrokken vanuit concrete situaties en worden ook een aantal praktische tools aangereikt waarmee u voor uw eigen organisatie aan de slag kan gaan.

Spreker: dhr. Luc Feusels, coördinator Plattelandscentrum Meetjesland vzw

16:20 u
Plenair conclusies

Afsluitende beschouwing, samenvatting van opvallendste conclusies en interventies van deze derde editie van de VZW-studiedag.

Nick Mouton, coördinator Escala, opleiding en begeleiding besturen en social profit

16:30 u
Receptie aangeboden door Procura

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 22/11/2019 09:00 12:00
vrijdag 22/11/2019 13:00 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • De stroming
 • Nationalestraat 111
 • 2000 Antwerpen
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Korting meerdere deelnemers:

 • Vanaf 3 deelnemers 20% korting per persoon
 • Leden partner Procura: vermeld "lid Procura" bij uw inschrijving in het vak "opmerkingen" of schrijf in via de website van Procura. U betaalt 125 euro pp met 20% korting vanaf 3 deelnemers.

Jeroen Leaerts

Coördinator Procura vzw

Filiz Korkmazer

Raadgever economisch recht, kabinet Geens

Sylvia Thienpont

Senior consultant social profit, coördinator social profit nationaal & accountant-belastingconsulant IAB, SBB Accountants & Adviseurs

Gust Luyckx

Dhr. Gust Luyckx, Manager Vanbreda Risks&Benefits. Jurist van opleiding, sinds 1993 actief in de verzekeringssector, 25 jaar bij Belfius verzekeringen, op het einde als manager van de dienst underwriting arbeidsongevallen en aansprakelijkheid, dienst schade arbeidsongevallen en dienst preventie. Sinds 2019 actief bij Van Breda Risk & Benefits als accountmanager social profit & public

Stefan Ruysschaert

Dhr. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en professor aan de UGent. Zijn interessesfeer situeert zich in het bijzonder in de btw-plicht van vzw's en openbare besturen. Hij publiceerde reeds verschillende boeken en talrijke artikelen aangaande deze materie

Inge Singulé

coach-trainer van leidinggevenden, coaches, teams en organisaties in de non-profit

http://procescoaching.be/wie/

Annette Philips

Senior consultant social profit en regioverantwoordelijke social profit Limburg, SBB Accountants & Adviseurs

Luc Feusels

Coördinator Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Nick Mouton

Algemeen coördinator Escala, opleidingsspecialist publieke sector en social profit