25 jun

Studiedag gemeentefiscaliteit

Event Financiën en verzekeringen #190653

U kijkt uit naar praktijkgerichte informatie en ervaringen inzake gemeentefiscaliteit?

Tijdens deze studiedag worden zowel de actualia toegelicht alsook de recente rechtspraak inzake leegstandsbelasting en de belasting op tweede verblijven. In het bijzonder dit laatste blijft de gemoederen beroeren.

De boeiende praktijkgetuigenissen van de gemeenten Mol (aanpak leegstand) en Lier (actualisatie kadastrale inkomens) hebben tot doel u te inspireren bij de aanpak van deze actuele problematieken met belangrijk impact op de gemeentefinanciën.

Donderdag 25 juni

08:30 u
Onthaal met koffie
09:00 u
Introductie

door Dhr. Gijsbert Boute, raadgever van Vlaams Minister Bart Somers, bevoegd voor Samenleven en Binnenlands Bestuur.

09:20 u
Actualia gemeentefiscaliteit

De gemeentefiscaliteit is in volle beweging: nieuwe reglementen worden toepasselijk, een omzendbrief werd verstuurd en het nieuwe wetboek van invordering werd van toepassing verklaard. De verschillende actualia worden kort besproken en behandeld.

09:50 u
Overzicht rechtspraak inzake leegstandsbelasting en belasting op tweede verblijven

In het bijzonder de belasting op tweede verblijven blijft de gemoederen beroeren. Deze belasting heeft het voorwerp uitgemaakt van veelvuldige recente rechtspraak. In deze uiteenzetting wordt deze rechtspraak besproken en geanalyseerd en worden de gevolgen in kaart gebracht.

10:20 u
Pauze met koffie & versnaperingen
10:50 u
Praktijkgetuigenis: Aanpak leegstand door de gemeente Mol in samenwerking met intercommunale IOK

Het gemeentebestuur van Mol besliste enige tijd geleden de leegstand intensiever aan te pakken door de organisatie van systematische inspecties. Het bijhouden en actualiseren van een leegstandstandsregister vereist de inzet van heel wat mensen en middelen.

Daarom werd hiervoor een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Kempense intercommunale IOK. Door deze samenwerking krijgt de intercommunale de opdracht om op basis van een vermoedenlijst onderzoeken uit te voeren. Het IOK neemt bovendien de verdere administratieve opvolging op zich.

Tijdens deze sessie worden de ervaringen die de stad Mol met dit project heeft opgedaan met u gedeeld.

11:50 u
Actualisatie van de kadastrale inkomens - ervaringen uit het samenwerkingsproject Stad Lier-Kadaster

In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens heeft de stad Lier beslist een actie te ondernemen waarbij wordt gepeild naar de comfortelementen in de woningen op haar grondgebied.

Deze actie gebeurt in samenwerking met de diensten van het Kadaster. Als de toestand van de woning is gewijzigd (bv. een badkamer geïnstalleerd waar er voorheen geen badkamer aanwezig was) dan krijgen de inwoners de mogelijkheid deze situatie te regulariseren.

Dit heeft als gevolg dat de betreffende kadastrale inkomens gaan toenemen.

Tijdens deze sessie worden de ervaringen die de stad Lier met dit project heeft opgedaan met u gedeeld.

12:50 u
Netwerklunch

Thierry Lauwers

Mr. Lauwers (1972, Gent) werd met onderscheiding licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in 1995. In 1996 slaagde hij met grote onderscheiding in de éénmalige proef van de "Licence Spéciale en Droit fiscal" aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht. Hij is zijn professionele carrière in Brussel gestart bij wijlen Mter. Jean Pierre Lagae (Linklaters) en vervolgens bij Mter. John Kirkpatrick (Liedekerke). Uiteindelijk is hij begonnen met de uitbouw van een eigen fiscaalrechtelijke praktijk. Thierry Lauwers is de "founding partner" van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met kantoren te Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.

Mr. Lauwers doceert aan de Hogeschool Gent de opleidingen Bachelor Accountancy-Fiscaliteit (Lokale, regionale en internationale fiscaliteit) en Bachelor na Bachelor Toegepaste Fiscaliteit (Lokale en regionale fiscaliteit en internationale fiscaliteit) en is auteur van diverse publicaties.

Mr. Lauwers is eveneens redactielid van het "Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak" (TGWVR), het tijdschrift "Lokale en Regionale Belastingen" (LRB), het "Bestendig Handboek huishuur en handelshuur", het "Nieuw Notarieel Kwartaalschrift" (voorheen "Waarvan Akte - La Basoche") en de "Revue de Fiscalité Locale et Régionale", en annotator van het "Tijdschrift voor Fiscaal Recht" en van het tijdschrift "Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent (RABG)".

Mr. Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries en werkt voortdurend aan diverse projecten (www.lauwers-seutin.be)

Anne Minsart

Mevr. Minsart is financieel beheerder van de stad en het OCMW van Mol.