7 feb

Inspiratiesessies Vakbeurs Openbare Ruimte

Event Openbaar groen #190005

Tijdens onze gratis Escala inspiratiesessies op de Vakbeurs Openbare Ruimte krijgt iedereen die professioneel betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten een frisse kijk op nieuwe ontwikkelingen voor openbare ruimte.

(Lokale) besturen en organisaties bij wie een kwaliteitsvolle publieke ruimte op de beleidsagende prijkt, vinden zeker hun gading.

De inspiratiesessies zijn een greep uit de opleidingen met als doel publieke ruimte te verbinden.

De thema's van de inspiratiesessies kunnen verder verdiept worden via de opleidingen op diverse locaties en data.

Toegang tot de beurs is gratis, maar door vooraf te registreren raakt u het snelst binnen. Meer info op:

https://www.openbareruimte.be/nl/bezoeker/registreer

Donderdag 7 februari

10:00 u
Waterdoorlatende bestrating: een duurzame verharding binnen het integraal waterbeleid

Vlaanderen is een regio met een hoge bebouwingsgraad. Het bouwen van woningen, wegen, openbare gebouwen, bedrijven en de bijbehorende verharde oppervlaktes sluit bodems af waardoor natuurlijke bodemfuncties zoals infiltratie en waterberging bemoeilijkt worden.

Samen met wijzigende klimatologische omstandigheden onder druk van de klimaatopwarming stelt dit onze regio voor gigantische uitdagingen, zowel vandaag als in de toekomst: enorme investeringen in rioleringssystemen en de economische impact van overstromingen bij hevige regenval.

Waterdoorlatende bestratingen en verhardingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen. Zij zorgen voor buffering van en infiltratiecapaciteit voor het hemelwater en genereren een vertraagde en verlaagde afvoer naar onze rioleringsinfrastructuur. Bovendien komt dit ook de grondwaterspiegel ten goede.

Interesse in een verdere verdieping?

Meer info: https://escala.be/opleiding/openbaar-groenbeheer/waterdoorlatende-bestratingen-een-ecologische-verharding#omschrijving

10:45 u
Blauw-groene daken voor leefbare steden

Klimaat-adaptief bouwen wordt met de opwarming van het klimaat een noodzaak. Vooral in de steden en dichtbebouwde kernen wordt "meer groen" een absolute must. Een deel van de oplossing bestaat uit het aanleggen van groendaken. Ook overheden zien de economische en ecologische voordelen van groendaken in: verbetering van de luchtkwaliteit, minder wateroverlast, gunstiger microklimaat en toename van de biodiversiteit. Begroeide daken met extra waterbergingscapaciteit kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen.

Deze 'groen-blauwe' daken kunnen regenwater tijdelijk of permanent vasthouden. Regenwater wordt vertraagd afgevoerd en/of wordt geabsorbeerd door het substraat en beplanting. Een groot gedeelte wordt teruggegeven aan de atmosfeer door verdamping. Het overige deel wordt (tijdelijk) op het dak geborgen, en kan bovendien gebruikt worden voor waterbevoorrading van groene gevels.

Geïnspireerd? Neem gratis deel aan de tweedaagse opleiding!

Meer info: https://escala.be/opleiding/openbaar-groenbeheer/opleidingstraject-voor-een-professioneel-groendak-blauw-groendak?ref=213732

Deze gratis opleidingen worden georganiseerd op 4 verschillende locaties in Vlaanderen.

11:30 u
Het duurzaam beheer van sportvelden, zonder pesticidengebruik

Van sportvelden werd tot nu aangenomen dat ze niet zonder pesticidengebruik doelmatig kunnen onderhouden worden. En dat de kosten voor een chemievrij beheer onevenredig hoog zijn. Maar duurzaam beheer kan ook voor sportvelden een succesverhaal zijn.

We voorzien een geïllustreerde uiteenzetting over de verschillende mogelijkheden - zowel technisch als organisatorisch - om sportterreinen pesticidevrij te beheren.

Interesse in een verdere verdieping?

Meer info: https://escala.be/opleiding/openbaar-groenbeheer/duurzaam-beheer-van-sportvelden?ref=209194

12:15 u
Veiligheid op speelpleinen en veiligheid van speeltoestellen

Een speelterrein zonder ongevallen is net zoals een speelterrein zonder spel. Kinderen proberen steeds hun grenzen te verleggen, ook tijdens het spelen. Daarom dienen speelpleinen en speeltoestellen creativiteit aan te moedigen, uitdagingen aan te reiken en stimuleren om nieuwe speelmogelijkheden te ontdekken. Echter, dit allemaal zonder risico's die de kinderen vanuit hun leefwereld en kennis niet kunnen inschatten. Speelterreinen en speeltuigen dienen dan ook te voldoen aan een aantal regels zodat het algemeen veiligheidsniveau gegarandeerd is. We maken je wegwijs in de regels en de normen over de veiligheid van speeltoestellen en speelpleinen zodat we de kinderen met een gerust hart kunnen laten spelen op onze speelterreinen.

Interesse in een verdere verdieping?

Meer info: https://escala.be/search/training/resultaten?titleMatch=1&query=Veiligheid+op+speelpleinen+en+veiligheid+van+speeltoestellen

13:00 u
Pauze
13:45 u
Milieuwetgeving Brussel

De milieuwetgeving in Vlaanderen is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Daarnaast zien we nieuwe milieuvriendelijke technologieën ontstaan en is er het stijgende klimaatbewustzijn. Maar is dit ook zo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? De grote lijnen van de wettelijke verplichtingen rond vergunning, bodem, afval, afvalwater, ... worden praktisch toegelicht en waar relevant vergeleken met Vlaanderen. Hou het overzicht in het labyrint van regels, maatregelen en richtlijnen.

Interesse in een verdere verdieping?

Meer info:

https://escala.be/opleiding/milieu/de-milieuwetgeving-in-brussel?ref=213295

14:30 u
Milieuzorg tijdens evenementen

In elke stad of gemeente vinden jaarlijks wel tal van evenementen plaats: van massamanifestaties op pleinen of festivalweides tot kleinschalige activiteiten in parochiezalen. Al deze evenementen zorgen voor een ecologische voetafdruk, die we zo klein mogelijk moeten proberen te houden. Goede milieuzorg is belangrijk bij het organiseren van evenementen. De laatste jaren is er ook een verstrengde milieuwetgeving van toepassing. Een actieve milieuzorg zorgt voor de kers op de taart bij elk evenement.

Interesse in een verdere verdieping?

Meer info:

https://escala.be/opleiding/milieu/milieuzorg-tijdens-evenementen?ref=213298

15:15 u
Camerabewaking

De markt voor camerabewaking neemt de laatste jaren enorm toe. Niet alleen voor privégebruik maar ook zeker in publieke ruimtes. De interesse in deze specialisatie van de beveiligingsmarkt is dan ook gelijkmatig meegegroeid. Het plaatsen en opleveren van een camerabewakingsinstallatie is meer dan kabeltjes verbinden. Een voorsmaakje in de grondige kennis nodig om op een correcte manier een CCTV-installatie in dienst te stellen.

Interesse in een verdere verdieping?

Meer info:

https://escala.be/opleiding/bouw-en-installatie/camerabewaking?ref=209116

Anne Beeldens

Ingenieur

Karl Clement

Tuinarchitect en tuinaannemer

Jelle Van den Berghe

Karim Chaachoua

Bart Decraemer

Ingenieur

Oscar Moonen

Gert Molkens