19 nov

Evidence-based Human Resources Management (HR Congres 2019)

Event HR en management #190347

HR managers worden vandaag geconfronteerd met een overvloed aan informatie, managementsystemen, best practices of resultaten van onderzoek. Op basis van deze informatie worden praktijken toegepast waarvan wordt verwacht dat ze tot duurzame resultaten zullen leiden.

Maar hoe onderscheiden we feitelijke informatie van 'fake news', van veronderstelde maar niet bewezen resultaten, van trends die geen wetenschappelijke waarde hebben? Wat is het verschil tussen evidence based werken en zomaar HR praktijken toepassen, zonder enig wetenschappelijk bewezen effect?

Het congres verdiept zich in evidence-based HRM. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we juist bezig zijn, dat we onze HRM systemen en praktijken baseren op feiten, bewezen effecten of ander wetenschappelijk aanvaard materiaal? Kunnen we onze dagelijkse praktijk steunen op feiten om tot duurzame en aanvaardbare effecten te komen op het vlak van resultaten en het welzijn van onze medewerkers?

Tijdens het congres gaan we dieper in op deze vragen aan de hand van keynote sprekers die evidence-based werken aantonen. In de namiddag illustreren we aan de hand van workshops wat evidence-based HRM concreet kan betekenen in de dagelijkse praktijk van HRM.

Dinsdag 19 november

08:45 u
Ontvangst met koffie
09:00 u
Verwelkoming

Dr. Alex Vanderstraeten, School for social Profit en Publiek Management UGent

Peter Vandenbruaene, Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA), DG Rekrutering & Ontwikkeling

09:15 u
Evidence-based practice in HR: Where did it come from? What is it? How do you do it?...

Prof. Rob Briner - Professor of Organizational Psychology, Queen Mary - University of London

Scientific Director, Center for Evidence-Based Management

10:45 u
Koffiepauze
11:15 u
Weg met de kloof tussen scientists en practitioners

Evidence-based werken in de echter wereld, het werkzame en ethische alternatief!

Tom Speelman, Wetenschapsfilosoof, zaakvoerderPerCo

12:00 u
Ma couleur est blanche. Naviguer entre une approche religieuse et pragmatique dans la gestion des RH

Basée sur des faits prouvés

David Ducheyne, Solvay Business School/Otolith

12:50 u
Meet & Greet Lunch
13:45 u
Workshop 1 (FR): Evidence-based werken in het Militair Ziekenhuis Neder-Over-Heembeek

Ann Wauters - Ziekenhuishygiëniste en Facilty Manager - Militair Hospitaal Neder-Over-Heembeeck (Ministerie van Defensie)

Prof. Dr. Sven Francque, Diensthoofd Gastro-enterologie en hepatologie, UA-Antwerpen; Luitenant-Kolonel, Militair Ziekenhuis, Neder-over-Heembeek

Le succès de la mise en œuvre d'une procédure de nettoyage dans un hôpital dépend de plusieurs facteurs, notamment la clarté de la procédure et la mesure dans laquelle une culture de feedback est installée. Le feedback doit être basé sur des données objectives et aboutir finalement à des résultats positifs.

Au centre Hôpital Militaire Reine Astrid (MHKA) à Neder-Over-Heembeek, nous avons travaillé sur une culture de feedback individuel et collectif pour le personnel de maintenance. Dans le workshop, nous expliquons systématiquement comment nous avons travaillé afin d'obtenir des résultats positifs de nettoyage et finalement en matière de prévention des infections.

Workshop 2 (NL): De ingrediënten voor een evidence-based welzijnsbeleid

Cédric Velghe - VIGOR UNIT

Met de federale hervorming van de welzijnswet in 2014 vormen psychosociale risico's een actueel vraagstuk voor organisaties. Deze regelgeving legt werkgevers immers op om de nodige maatregelen te implementeren voor de analyse en preventie van welzijnsrisico's bij hun werknemers. Daarnaast is langdurige arbeidsongeschiktheid een toenemende uitdaging voor organisaties. Wat is werknemerswelzijn? Welke werk-gerelateerde en persoonlijke factoren versterken of verhinderen hun welzijn? Wat zijn (in)effectieve acties, programma's of maatregelen? Wat zijn de kenmerken van een succesvol welzijnsbeleid? Cédric Velghe, Managing Director van The VIGOR Unit, een UGent spin-off, formuleert een antwoord op basis van een systematische literatuurstudie van het recente, wetenschappelijk onderzoek ter zake.

Workshop 3 (ENG): How evidence-based are you and your team how can you do it better?

Prof Rob Briner - Professor of Organizational Psychology, Queen Mary, University of London

Scientific Director, Center for Evidence-Based Management

How evidence-based are you and your team? And how can you start doing it better right now? This interactive workshop will start with a brief audit of some of your recent HR-related decisions in order to explore how you use evidence to identify HR problems and opportunities and likely solutions or interventions. We will then consider for you and your team what the costs and benefits might be of becoming more evidence-based. Last, we will discuss what knowledge, skills and other resources you might need to become more evidence-based

Workshop 4 (FR): Qu'est-qui marche alors?

Jonathan Fox - PerCo

Dans cette session interactive nous allons explorer le couteau suisse des outils Evidence Based et voir comment les associer pour créer des trajets de formation efficients. Nous parlerons d'outils scientifiquement validés dans les domaines de la personnalité, de la communication, du leadership, du coaching, et du recrutement. Nous verrons pourquoi ils sont Evidence Based et ce qui les distingue des autres.

Workshop 5 (NL): Data-driven HR of HR analytics als onderdeel van een evidence-based HRM?

Noise versus Signal

Maarten De Schryver, PhD. Sr. Analyst, HR Data, BRIDGESTONE EUROPE

Data-driven HR wordt omschreven als "the way to go" voor HR, een wondermiddel dat overal voor zou helpen. Maar is dit zo? In deze workshop wordt met een kritisch oog gekeken naar een data-driven benadering voor HR. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de belangrijke rol die HR analytics heeft binnen een evidence-based HRM. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden om uiteindelijk tot een best practice voor HR analytics te komen.

15:35 u
Plenaire rapportering van de inspiratiesessies en conclusies

Prof. dr. Alex Vanderstraeten

16:00 u
Receptie

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 19/11/2019 09:00 12:45
dinsdag 19/11/2019 13:45 15:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • BOSA
  • Simon Bolivarlaan 30
  • 1000 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be