13 jun

Dag van de maatschappelijk assistent

Event Maatschappelijk en sociaal #210240

Na de eerste succesvolle editie van de 'Dag van de maatschappelijk assistent' te Brugge, volgt een tweede editie te Westerlo.

De voorbije jaren organiseerden we enkele grote studiedagen voor maatschappelijk assistenten rond de thema's asiel (2016), inburgering (2017) en wonen (2018). Die verschillende thematische studiedagen versmelten nu in één 'Dag van de maatschappelijk assistent'.

De thema's die aan bod komen bestrijken de brede diversiteit van het maatschappelijk werk.

We brengen enerzijds diverse actuele inhoudelijke topics zodat u mee bent met de laatste ontwikkelingen en stand van zaken, aangevuld met workshops rond vaardigheden en inzichten die belangrijk zijn in het dagdagelijks werk.

De studiedag richt zich in eerste instantie tot maatschappelijk assistenten (OCMW's, CAW's, Samenlevingsopbouw, ...) maar ook betrokken medewerkers uit politiediensten, sociale diensten van ziekenhuizen, SVK's en SHM's, ... zijn welkom.

Zowel in de voor- als de namiddag heeft u de keuze uit drie interessante topics. Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

Vanaf 4 deelnemers uit eenzelfde organisatie wordt een korting toegepast (ook indien eerder ingeschreven), contacteer ons daarvoor via tine@escala.be.

De locatie van de studiedag is het provinciaal domein Kamp C.

Maandag 13 juni

08:30 u
Onthaal met koffie
09:00 u
Omgaan met weerstand in cliëntrelaties

U krijgt inzichten mee en oefent samen tijdens de laagdrempelige workshop verschillende methodes om weerstand te herkennen en ermee om te gaan.

 • Wat is weerstand?
 • Oorzaken en vormen van weerstand.
 • Hoe ontstaat weerstand?
 • Hoe kan ik omgaan met weerstand?
 • Welke rol speel ik in de weerstand die ik opwek?
  Spreker: Stéphanie Van Neder
Recht op menswaardig wonen: het nieuwe woninghuurdecreet in de praktijk

Danny De Schepper, vrederechter, behandelt de wijzigingen in de regelgeving waar u als maatschappelijk assistent het meest mee geconfroteerd wordt en die u kan meenemen in de ondersteuning van uw cliënten zoals de kwaliteit van de woning, de duur, opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst, de financiële aspecten (indexering, herziening bij investeringen door de verhuurder, aanrekening van kosten en lasten, de huurwaarborg, ...), mede-huur en de mogelijkheid tot beëindiging bij feitelijke samenwoonst, enz.Hij illustreert deze materie aan de hand van vaak voorkomende betwistingen in de praktijk. Zo heeft u een goed beeld van de aandachtspunten, knipperlichten en tips die u kan meegeven in de begeleiding van cliënten.

Recht op menswaardig leven: netwerken versterken in dialoog met de hulpvrager en zijn omgeving

Armoede, uitsluiting,isolement en eenzaamheid blijken in tal van situaties samen te gaan.

Inzetten op duurzame verandering omhelst niet alleen basisrechten herstellen en doelen uitzetten in functie van integratie en zelfstandigheid, maar evenzeer verbinding maken en de ik-sterkte en het netwerk versterken.

Hoe maak ik netwerkverkenning en netwerkversterking onderdeel van het ganse hulpverleningsproces?

Hoe breng ik dit op een dialogische manier meer zichtbaar ?

We werken aan de hand van het ecogram en brengen de krachten en tekorten van het netwerk in kaart Daarnaast gaan we ook op zoek naar hulpbronnen en sociaal kapitaalvormen, die een vernieuwd sociaal weefsel mogelijk maken. Er wordt interactief gewerkt met voorbeelden van de trainer, maar ook voorbeelden vanuit de cursistengroep.

Spreker: Koen Vansevenant

12:30 u
Lunchpauze
13:30 u
Recht op menswaardig leven: mensen in armoede versterken - outreachend casemanagement

In Kortrijk werden in het MISSION-project gezinnen in armoede gedurende 1 jaar intensief begeleid door 'outreachende casemanagers', maatschappelijk werkers die het enig aanspreekpunt waren voor dat gezin. Er werd ook wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de effecten en de praktijk van deze manier van werken. Dit onderzoek toonde aan dat binnen zijn beleidsruimte het lokale bestuur hier een verschil kan maken.

In een eerste deel schetsen we het grotere kader van het MISSION-project - de opzet en de methode van het outreachend casemanagement in het OCMW van Kortrijk. Daarna zoemen we in op de vraag: Generalistisch en specialistisch sociaal werk: complementair of onverzoenbaar?

Sprekers: Cox Nele - Onderzoeker aan het Expertisecentrum Sociale Innovatie & mede-onderzoeker in MISSION - VIVES hogeschool

Zelfzorg: slim omgaan met stress

Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening

Dossierlast, beslissingen en wetgeving die regelmatig wijzigen, administratieve verplichtingen, soms veeleisende cliënten, onevenwicht tussen inzet en het gewenst resultaat,... voor veel maatschappelijk werkers de minder leuke kant van hun dagelijkse realiteit op de werkvloer.

Tijdens de workshop wordt de 'case Yvonne' praktisch toegelicht. Via deze case leren deelnemers wat je kan doen om spanningsklachten te reduceren en stress werkbaar te maken. Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening.

Case Yvonne

Yvonne werkt 10 jaar als maatschappelijk werkster. Het laatste jaar werd het haar allemaal wat te veel. Ze kreeg spanningsklachten waaronder nekpijn, zich moeilijk kunnen concentreren, vermoeidheid. Ze wilde niet helemaal onderuitgaan en nam een aantal maatregelen. Ze leerde o.a. hoe het juist benutten van haar brein haar kon helpen focussen en meer rendement halen uit haar inspanningen. Yvonne hanteert ook een andere stressmindset waardoor ze stress bewust inzet en zo de nodige moed ontwikkelt om uitdagingen aan te gaan. Haar timemanagement heeft ze ingeruild voor focusmanagement en ze weet dat op 'konijnen schieten de aandacht wegneemt van de olifant'.

Wil jij net als Yvonne slim leren omgaan met konijnen en olifanten? Stress werkbaar en leefbaar maken? Meer voldoening, werkplezier en rendement? Schrijf je dan in voor deze workshop. Een werkmap is voorzien die je achteraf ook als praktische leidraad kunt blijven gebruiken.

Heb je vragen die je graag aan bod ziet komen tijdens de sessie, mail die ten laatste 3 weken voor de sessie naar de coach Brigitte Denolf: brigitte.denolf@bright-at-work.be met vermelding van de datum en titel van de workshop. Voeg er kort aan toe waarom je die vraag stelt.

Recht op menswaardig leven: inbeslagname & uithuiszetting

Wat bij inbeslagnames? Wat als er een volwassene of een gezin uit het huis dreigt gezet te worden? Wat is de procedure die de verhuurder moet volgen? Welke mechanismen treden (niet) in werking? Welke actoren zijn betrokken, wat is de procedure en hoe kan er eventueel nog ingegrepen worden?

Spreker: Thomas Melis, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en medewerker van de reflectieraad SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige Maatschappij) en DIAM (Diensten aan de Maatschappij), overloopt de huidige wetgeving en bespreekt de aandachtspunten waarmee u rekening kan houden. Hierdoor kunt u correct advies geven aan betrokken personen.

16:00 u
Einde studiedag

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 13/06/2022 09:00 12:00
maandag 13/06/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Stéphanie Van Neder

startte haar loopbaan als maatschappelijk werker in 1996 bij de dienst slachtofferonthaal bij parket en rechtbank. Bij de oprichting van de justitiehuizen ging zij mee over in dezelfde functie.

Sinds 2009 werkt ze bij het hoofdbestuur van de justitiehuizen dienst opleidingen waar ze interne trainer en coach werd. De thema's die ze goed kent zijn : omgaan met moeilijk gedrag, agressie, intimidatie, omgaan met ontkenning, ....

Koen Vansevenant

Koen Vansevenant is trainer en supervisor bij Bind-kracht, sedert 2005. Hij geeft vorming over krachtgerichte hulpverlening en empowerment publiceerde meerdere boeken en bijdragen over armoede en netwerkversterkend werken.

Hij biedt methodische ondersteuning in tal van eerste- en tweedelijnsdiensten Netwerkversterkend werken is één van de thema's waaromtrent hij beklijvende bijdragen brengt.

Nele Cox

Onderzoeker en lector bij Vives

Brigitte Denolf

Brigitte Denolf | klinisch psycholoog, gecertificeerd stress- en burn-out coach en wandercoach. 30 jaar ervaring binnen HR, waarvan ruim 20 jaar binnen de openbare sector. Via coaching, training en teambegeleiding ondersteunde zij gemeente- en OCMW-personeel. 'Een leven lang lèven' is haar motto en drijfveer. Daarom zet zij in op werkvreugde en waardevol werk zodat leven=werken, werken=leven. In haar 3D-coaching en upteaming gaat ze eclectisch te werk: ze zoekt het beste uit voor haar coachees en hanteert een mix van coachingstijlen. Meer info over haar en haar werkwijze vind je op www.bright-at-work.be

Thomas Melis

Thomas Melis | master in de rechten en kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij gerechtsdeurwaarderskantoor Vynck-Leys, daarnaast medewerker van de reflectieraad SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij) en bij DIAM (Diensten aan de Maatschappij)