11 jun

Dag van de maatschappelijk assistent

Event Maatschappelijk en sociaal #180672

Na de eerste succesvolle editie van de 'dag van de maatschappelijk assistent' te Brugge, volgt een tweede editie te Westerlo.

De voorbije jaren organiseerden we enkele grote studiedagen voor maatschappelijk assistenten rond de thema's asiel (2016), inburgering (2017) en wonen (2018). Die verschillende thematische studiedagen versmelten nu in één 'Dag van de maatschappelijk assistent'.

De thema's die aan bod komen bestrijken de brede diversiteit van het maatschappelijk werk.

We brengen enerzijds diverse actuele inhoudelijke topics zodat u mee bent met de laatste ontwikkelingen en stand van zaken, aangevuld met workshops rond vaardigheden en inzichten die belangrijk zijn in het dagdagelijks werk.

De studiedag richt zich in eerste instantie tot maatschappelijk assistenten (OCMW's, CAW's, Samenlevingsopbouw, ...) maar ook betrokken medewerkers uit politiediensten, sociale diensten van ziekenhuizen, SVK's en SHM's, ... zijn welkom.

Zowel in de voor- als de namiddag heeft u de keuze tussen een viertal topics. Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

De locatie van de studiedag is het provinciaal domein Kamp C.

Vrijdag 9 oktober

08:30 u
Onthaal met koffie
09:00 u
Gezinshereniging voor derdelanders

Gezinshereniging is een relatief oud fenomeen en toch stellen er zich in de praktijk heel wat vragen en problemen rond de gezinshereniging. De complexiteit en dynamiek van de regelgeving werkt dit zeker in de hand. Vaak staan de operationele gevolgen en praktische implicaties onvoldoende beschreven. Dit zorgt voor veel vraagtekens bij de medewerkers die de wetgeving moeten toepassen.

Tijdens deze studiedag scheppen we voor u duidelijkheid rond het thema gezinshereniging. Enerzijds brengen we u een actuele stand van zaken van de wetgeving en de interpretatie door de rechtspraak en DVZ. Daarnaast staan we stil bij een aantal problemen en aanverwante kwesties (retributiekost, beroepsprocedures, inreisverbod, recht op werken voor gezinsherenigers, akten burgerlijke stand, ...) die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Dankzij deze sessie gebracht door Mr Veerle Vanneuville, met jarenlange expertise in Vreemdelingenrecht, en een uitgebreide bijlagenbundel, kunt u zcih daarna zelf uit de slag trekken.

Intrafamiliaal geweld

Spreker Céline De Coninck, politie-inspecteur, gaat vanuit de praktijk in op familiaal en partnergeweld, een probleem dat lange tijd onderbelicht bleef maar de voorbije maanden jammer genoeg veelvuldig in het nieuws kwam naar aanleiding van enkele voorvallen. Zij geeft inzicht in het fenomeen van familiaal geweld en partnergeweld, beschrijft de cirkel van geweld, de signalen in hun diversiteit en bij de diverse betrokkenen, geeft handvaten en tips waar je terecht kan en staat stil bij de juridisch/strafrechtelijke gevolgen. Zo biedt zij handvaten voor de maatschappelijk assistenten en andere betrokkenen die hiermee in aanraking komen.

Mensen in armoede versterken - outreachend casemanagement

In Kortrijk werden in het MISSION-project gezinnen in armoede gedurende 1 jaar intensief begeleid door 'outreachende casemanagers', maatschappelijk werkers die het enig aanspreekpunt waren voor dat gezin. Er werd ook wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de effecten en de praktijk van deze manier van werken. Dit onderzoek toonde aan dat binnen zijn beleidsruimte het lokale bestuur hier een verschil kan maken. Deze workshop geeft inkijk in de methode van het outreachend casemanagement, en belicht de rol van de cliënt, de maatschappelijk werker en de organisatie in het werken met deze methodiek.

Spreker: Maarten François

Het nieuwe woninghuurdecreet in de praktijk

Danny De Schepper, vrederechter, behandelt de wijzigingen in de regelgeving waar u als maatschappelijk assistent het meest mee geconfroteerd wordt en die u kan meenemen in de ondersteuning van uw cliënten zoals de kwaliteit van de woning, de duur, opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst, de financiële aspecten (indexering, herziening bij investeringen door de verhuurder, aanrekening van kosten en lasten, de huurwaarborg, ...), mede-huur en de mogelijkheid tot beëindiging bij feitelijke samenwoonst, enz.Hij illustreert deze materie aan de hand van vaak voorkomende betwistingen in de praktijk. Zo heeft u een goed beeld van de aandachtspunten, knipperlichten en tips die u kan meegeven in de begeleiding van cliënten.

11:30 u
Lunchpauze
12:30 u
De-escalerend communiceren

U krijgt belangrijke inzichten mee en oefent tijdens een laagdrempelige de workshop een aantal direct bruikbare technieken om die nadien te kunnen toepassen in het werk.

 • Wat is de-escalerend communiceren?
 • Welke verbale en non-verbale technieken kan ik hanteren om een situatie te de-escaleren?
 • Hoe breng ik op een assertieve manier een IK-Boodschap zonder agressief over te komen?
 • Het belang van 'actief' luisteren onderkennen en het ook kunnen toepassen in moeilijke situaties.
 • Hoe stel ik de 'juiste' vragen?
 • Eigen emoties en angsten erkennen
Beroepsgeheim

Als medewerker in de sector van het sociaal werk komt u sowieso in contact met situaties waarbij u vragen hebt bij het beroepsgeheim of de privacy bij uw cliënt. Agnes Verbruggen, lector aan Hogent, jurist en maatschappelijk assistent verzorgt deze vormingssessie opgebouwd uit een luik informatie waarin voor u wetgeving en deontologische kaders geschetst worden en brengt een aantal voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk.

Slim omgaan met stress

Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening

Dossierlast, beslissingen en wetgeving die regelmatig wijzigen, administratieve verplichtingen, soms veeleisende cliënten, onevenwicht tussen inzet en het gewenst resultaat,... voor veel maatschappelijk werkers de minder leuke kant van hun dagelijkse realiteit op de werkvloer.

Tijdens de workshop wordt de 'case Yvonne' praktisch toegelicht. Via deze case leren deelnemers wat je kan doen om spanningsklachten te reduceren en stress werkbaar te maken. Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening.

Case Yvonne

Yvonne werkt 10 jaar als maatschappelijk werkster. Het laatste jaar werd het haar allemaal wat te veel. Ze kreeg spanningsklachten waaronder nekpijn, zich moeilijk kunnen concentreren, vermoeidheid. Ze wilde niet helemaal onderuitgaan en nam een aantal maatregelen. Ze leerde o.a. hoe het juist benutten van haar brein haar kon helpen focussen en meer rendement halen uit haar inspanningen. Yvonne hanteert ook een andere stressmindset waardoor ze stress bewust inzet en zo de nodige moed ontwikkelt om uitdagingen aan te gaan. Haar timemanagement heeft ze ingeruild voor focusmanagement en ze weet dat op 'konijnen schieten de aandacht wegneemt van de olifant'.

Wil jij net als Yvonne slim leren omgaan met konijnen en olifanten? Stress werkbaar en leefbaar maken? Meer voldoening, werkplezier en rendement? Schrijf je dan in voor deze workshop. Een werkmap is voorzien die je achteraf ook als praktische leidraad kunt blijven gebruiken.

Heb je vragen die je graag aan bod ziet komen tijdens de sessie, mail die ten laatste 3 weken voor de sessie naar de coach Brigitte Denolf: brigitte.denolf@bright-at-work.be met vermelding van de datum en titel van de workshop. Voeg er kort aan toe waarom je die vraag stelt.

Opstart collectieve schuldenregel

Wanneer en hoe begeleid ik mijn cliënt naar collectieve schuldenregeling? Welke tools bestaan er om na te gaan of iemand effectief voldoet aan de voorwaarden? Een sessie gevuld met voorbeelden, tools en situaties door Tessa Allewaert, diensthoofd collectieve schuldenregeling stad-OCMW Roeselare

14:30 u
Koffiepauze
14:50 u
Omgaan met weerstand

U krijgt inzichten mee en oefent samen tijdens de laagdrempelige workshop verschillende methodes om weerstand te herkennen en ermee om te gaan.

 • Wat is weerstand?
 • Oorzaken en vormen van weerstand.
 • Hoe ontstaat weerstand?
 • Hoe kan ik omgaan met weerstand?
 • Welke rol speel ik in de weerstand die ik opwek?
Omgaan met ethische conflicten

In de professionele omgeving wordt men soms geconfronteerd met moeilijke dilemma's. Men voelt intiutief aan dat een bepaalde aanpak is aangewezen, maar bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat men zich genoodzaakt voelt om toch anders te handelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over interne of externe druk, gewoontes, verwachtingen, ... Hoe gaat u daarmee om?

Tijdens deze sessie introduceert docent Agnes Verbruggen, lector aan de Hogent, u in een manier om met praktische wijsheid om te gaan met morele vragen die horen bij een integere beroepsuitoefening. Het uitgelegde kader werkt als ordening voor het denken over deontologische kwesties.

Slim omgaan met stress

Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening

Dossierlast, beslissingen en wetgeving die regelmatig wijzigen, administratieve verplichtingen, soms veeleisende cliënten, onevenwicht tussen inzet en het gewenst resultaat,... voor veel maatschappelijk werkers de minder leuke kant van hun dagelijkse realiteit op de werkvloer.

Tijdens de workshop wordt de 'case Yvonne' praktisch toegelicht. Via deze case leren deelnemers wat je kan doen om spanningsklachten te reduceren en stress werkbaar te maken. Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening.

Case Yvonne

Yvonne werkt 10 jaar als maatschappelijk werkster. Het laatste jaar werd het haar allemaal wat te veel. Ze kreeg spanningsklachten waaronder nekpijn, zich moeilijk kunnen concentreren, vermoeidheid. Ze wilde niet helemaal onderuitgaan en nam een aantal maatregelen. Ze leerde o.a. hoe het juist benutten van haar brein haar kon helpen focussen en meer rendement halen uit haar inspanningen. Yvonne hanteert ook een andere stressmindset waardoor ze stress bewust inzet en zo de nodige moed ontwikkelt om uitdagingen aan te gaan. Haar timemanagement heeft ze ingeruild voor focusmanagement en ze weet dat op 'konijnen schieten de aandacht wegneemt van de olifant'.

Wil jij net als Yvonne slim leren omgaan met konijnen en olifanten? Stress werkbaar en leefbaar maken? Meer voldoening, werkplezier en rendement? Schrijf je dan in voor deze workshop. Een werkmap is voorzien die je achteraf ook als praktische leidraad kunt blijven gebruiken.

Heb je vragen die je graag aan bod ziet komen tijdens de sessie, mail die ten laatste 3 weken voor de sessie naar de coach Brigitte Denolf: brigitte.denolf@bright-at-work.be met vermelding van de datum en titel van de workshop. Voeg er kort aan toe waarom je die vraag stelt.

Inbeslagname & uithuiszetting

Wat bij inbeslagnames? Wat als er een volwassene of een gezin uit het huis dreigt gezet te worden? Wat is de procedure die de verhuurder moet volgen? Welke mechanismen treden (niet) in werking? Welke actoren zijn betrokken, wat is de procedure en hoe kan er eventueel nog ingegrepen worden?

Thomas Melis, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en medewerker van de reflectieraad SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige Maatschappij) en DIAM (Diensten aan de Maatschappij), overloopt de huidige wetgeving en bespreekt de aandachtspunten waarmee u rekening kan houden. Hierdoor kunt u correct advies geven aan betrokken personen.

16:35 u
Einde studiedag

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 11/06/2021 09:00 12:00
vrijdag 11/06/2021 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Veerle Vanneuville

Meester Veerle Vanneuville is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Antwerpen. Zij was er het hoofd van de afdeling Vreemdelingenrecht van A-Law Advocaten tot december 2016 tot zij haar eigen kantoor Compitum Advocaten oprichtte gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zij bouwde doorheen de jaren een zeer ruime expertise op inzake de behandeling van de dossiers inzake vreemdelingenrecht en de aanverwante procedures ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de voormalige Vaste Beroepscommissie, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (o.a. asielprocedure, regularisaties, gezinshereniging, visumaanvragen) en is thans dagelijks actief in het vreemdelingenrecht.

Celine De Coninck

Céline De Coninck | criminoloog en hoofdinspecteur werkzaam bij de dienst Jeugd & Gezin van de politiezone Westkust. Behandelt alle jeugddossiers (niet de daders) en alle vormen van slachtofferschap (slechtnieuwsmelding, slachtoffers van inbraken, intrafamiliaal geweld, enzovoort).

Maarten Francois

Stad Kortrijk, programmaregisseur armoede en sociale vooruitgang

Agnes Verbruggen

Agnes Verbruggen | lector aan HoGent, maatschappelijk assistent, sociologe, juriste en erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken.

Brigitte Denolf

Brigitte Denolf | klinisch psycholoog, gecertificeerd stress- en burn-out coach en wandercoach. 30 jaar ervaring binnen HR, waarvan ruim 20 jaar binnen de openbare sector. Via coaching, training en teambegeleiding ondersteunde zij gemeente- en OCMW-personeel. 'Een leven lang lèven' is haar motto en drijfveer. Daarom zet zij in op werkvreugde en waardevol werk zodat leven=werken, werken=leven. In haar 3D-coaching en upteaming gaat ze eclectisch te werk: ze zoekt het beste uit voor haar coachees en hanteert een mix van coachingstijlen. Meer info over haar en haar werkwijze vind je op www.bright-at-work.be

Tessa Allewaert

Diensthoofd collectieve schuldenregeling Welzijnshuis stad & OCMW Roeselare

Thomas Melis

Thomas Melis | master in de rechten en kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij gerechtsdeurwaarderskantoor Vynck-Leys, daarnaast medewerker van de reflectieraad SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij) en bij DIAM (Diensten aan de Maatschappij)