Het aantal gevallen van agressie is de laatste jaren toegenomen. Ook de vraag hoe men hiermee moet omgaan stijgt, gelijktijdig dan ook de vraag naar opleidingen rond omgaan met agressie. Escala heeft al jaren een traditie in agressie-opleidingen. Het uitbouwen van een kenniscentrum ‘Centrum voor Agressiebeheersing’ lag dan ook voor de hand. Niet alleen opleidingen, maar ook advies verstrekken, ondersteuning bieden bij het opstellen van een agressieprotocol en het beleid behoren tot de mogelijkheden.

Tevreden cliënten, tevreden medewerkers... wie wil deze niet? Op de werkvloer geconfronteerd worden met geweld en agressie heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Agressie tast immers het gevoel van veiligheid en welzijn van medewerkers én cliënten aan. Ze beïnvloeden het leef- en werkklimaat en staan een kwalitatieve en effectieve dienst- en/of hulpdienstverlening in de weg.
Redenen genoeg om agressie te beheersen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Agressiebeheersing veronderstelt meer dan geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies. Wat is agressie? Waar begint agressie en stopt de eigen mening? Hoe pak je escalerende agressie aan? Hoe boek je succes? Wat zijn risicofactoren? Wat zegt de wet? Moeten we alles en iedereen aankunnen? Kunnen we rekenen op (de hulp van) derden?
Om te voorkomen dat het bij het nemen van maatregelen steeds om losse initiatieven gaat, is het dus van belang om agressie vanuit een meerdimensionale visie te gaan benaderen en aan te pakken.

Het Centrum voor Agressiebeheersing staat als entiteit binnen Escala in voor een volledige aanpak van algemene en specifieke agressieproblematieken binnen organisaties binnen de publieke sector en de social profit en dit zowel beleidsmatig als na incidenten.
U kan bij ons terecht voor:

 • Opleiding en training, telkens op maat van uw sector en werking. Zowel in open aanbod, als in-house. Hierbij wordt het volledige spectrum preventie – controle – nazorg steeds als vertrekpunt gehandhaafd.
 • Het traject tot ‘agressiecoach’
 • Advies en consultancy zoals
  • het cocreëren of actualiseren van uw agressieprotocol
  • een audit van uw agressiebeleid en –richtlijnen
 • Begeleiding en nazorg na een agressiegeval
 • Bemiddeling bij agressiegevallen
 • Sensibilisering in uw organisatie

a. Onderbouwd.

Escala organiseert deskundig onderbouwde trainingen waarbij de vanuit verschillende sectoren verzamelde kennis systematisch wordt geïntegreerd binnen alle opleidingen. We werken hiervoor met een multidisciplinair team van kwalitatieve trainers met, naast de nodige verworven competenties, ook vele jaren praktijkervaring.

b. Maatwerk.

Een specifieke problematiek vergt een specifiek aangepast programma. Hierbij maken we de aangereikte technieken en inzichten zo herkenbaar mogelijk voor de deelnemers, zodat deze perfect aansluiten bij hun werksituatie.

c. Impact.

De gebruikte opleidingsmethodieken strekken ertoe een duurzaam effect te hebben in uw organisatie. Naast een intake en een zowel theoretisch als praktisch uitgewerkte training is er ook aandacht voor de duurzame verankering en de toepassing van de opleidingsdoelstellingen in uw organisatie.

Mogelijke opleidingen in house*

 • Omgaan met verbale agressie aan het onthaal
 • Omgaan met verbale en fysieke agressie in het onderwijs
 • Omgaan met verbale en fysieke agressie in de zorgsector
 • Omgaan met fysieke agressie (deze module maakt ook deel uit van het traject tot agressiecoach)
 • Omgaan met verbale agressie (deze module maakt ook deel uit van het traject tot agressiecoach)
 • Omgaan met verkeersagressie
 • Leugendetectie
 • Basisreacties bij terreur
 • Refresh omgaan met fysieke agressie
 • Refresh omgaan met verbale agressie

*Bepaalde in house opleidingen worden periodiek ook als open opleiding aangeboden. U vindt deze opleidingen via de term ‘agressie’ in de zoekmotor.

Een opleiding tot agressiecoach is het ontwikkelen van een actor binnen uw organisatie die enerzijds gericht is op de beleidsmatige aanpak en beheersing van het aantal incidenten op de werkvloer en anderzijds toelaat om individuele agressie-incidenten meer de-escalerend en contextueel te kunnen benaderen.
Deze opleiding kadert binnen een toenemende professionalisering van de aanpak van deze incidenten, waarin de verschillende initiatieven en instrumenten op het vlak van preventie, procedures, opvang van personeel en vorming op elkaar worden afgestemd. De modules kennen een logische opbouw en worden serieel aangeboden.
Met verschillende onderbouwde tools, tips en richtlijnen doorheen de verschillende hoofdstukken, willen we een zo’n gediversifieerd mogelijk kader aanreiken om voortaan beter te kunnen omgaan met agressie en de deelnemer ondersteunen en inspireren bij het opstellen van een agressiebeheersingsbeleid, zowel op macro- als op microniveau.

Hier vindt u meer praktische details over het traject ‘Agressiecoach’. U kunt ook meteen inschrijven.

Getuigenissen

Contact

Met al uw vragen kunt u terecht bij het Escala team.
Neem contact op via 078 35 39 30 of online.